LEDERE

GRUPPE:

Gruppeleder: Jon Inge Steinsland, 99299904, (kontaktperson)

Gruppelederassistent: Marianne Rønnekleiv

Gruppeassistent: Bjarne Grundetjern

Kasserer: Geir Olav Kaase

 

TROPPEN:

Troppsleder: Marianne Rønnekleiv, 40222306, (kontaktperson tropp)

Troppslederassistent: Eivind Drivenes

Troppsassistent: Heine Robstad

Troppsassistent: Torjus Rysstad

Troppsassistent: Bjarne Egil Abrahamsen

Troppsassistent: Ingerd Bransdal Frøysnes

Troppsassistent: Tordis Drivenes

Troppsassistent: Gustav Drivenes

 

FLOKKEN:

Flokkleder: Stian Flåt-Larsen, 90045156, (kontaktperson flokk)

Flokkassistent: Ingrid Slettedal

Flokkassistent: Sverre Slettedal

Flokkassistent: Jarle Drivenes

 

ROVERLAGET:

Roverlagsleder: Gustav Drivenes

 

STYRET:

Består av Gruppeleder, Troppsleder og Flokkleder.

 

ANDRE VERV:

Ansvarlig for Paulen: Marianne Rønnekleiv

Foreldreutvalg: Ole Magne Eliassen og Ingrid Marie Ruenes

Revisor: Øyvind Rønning