Informasjon til foreldre

Hvert år har vi dugnader og arrangement der foreldre bidrar:

  • Ansvar for»gamle leker» under formiddagsarrangementet på 17.mai
  • Utkjøring av aviser til Venneslamarsjen
  • Arrangere Venneslamarsjen, Sørlandets største turmarsj andre helgen i september som har over 500 deltakere. Speidermarsjen alltid 2. søndag i september.
  • Kjøring av speidere på julegledelotteri i desember
  • Salg av Venneslakalenderen.  Det blir felles utkjøring i november (om du ikke kan, vil du bli gitt egen område/ rute i etterkant)
  • Hjelpe til med å vedlikeholde og drift av bygningene i Paulen og Speiderhuset (Brandehei)

Gjennom disse dugnader og arrangementer får vi inn vår inntekt, som vi igjen kan bruke på våre speidere f.eks til utstyr og turer.

Foreldrekontakt:
Ole Magne Eliassen tlf 48034309