OM OSS

1.Vennesla Speidergruppe ble stiftet 25. mai 1921.
Vi tilhører Sørlandet Krets av Norges Speiderforbund. Norges speiderforbund utvikler mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven.
Speidergruppa vår er organisert i tre enheter, klikk på merkene for mer informasjon om hver enhet:

 

 

KONTAKTINFO

Send oss gjerne en e-post: post@1vennesla.no.
For å sette deg på venteliste gå inn på BLI MEDLEM siden
Gruppeleder: Jon Inge Steinsland på telefon: 99 29 99 04.
Postadresse:

1.Vennesla Speidergruppe

Postboks 255

4700 Vennesla

Kontonummer: 3100 30 90 771

ORGANISERING

Speidergruppa ledes til daglig av Gruppeleder. Hver enhet ledes av en enhetsleder og flere lederassistenter. Her finner du oversikt over alle lederne våre:
LEDERE
Øverste organ i gruppa er Gruppetinget som avholdes to ganger i året. Her har alle medlemmer som fyller 12 år innværende år stemmerett. Gruppetinget foretar valg av verv i gruppa, vedtar budsjett, godkjenner regnskap og tar større og prinsipielle avgjørelser om aktiviteter og drift av gruppa det neste året.
Gruppas vedtekter kan du lese her: VEDTEKTER.
I vår gruppe er vi organisert flokk, tropp og roverlag. Både flokk og tropp jobber med patruljer. Klikk på bilde under for å lære mer om de ulike rollene i en speidergruppe.

 

SPEIDERMETODEN

Speidermetoden er en sentral del i speiderprogrammet og ledertreningen i Norges speiderforbund, og den utgjør noe av det mest unike med speiderbevegelsen.

HISTORIE

Ryktet om speiderbevegelsen kom fra England til Norge og Norsk Speidergutt-Forbund ble stiftet 25. mars 1911.
Mer om speiderbevegelsen.
Noen gutter i Nesane i Vennesla hadde hørt om speiding og ønsket at dette også kunne komme til Vennesla. Sigurd Neset hadde sett guttegjengen som lekte liksom-krig i Nesane med pil og bue. Sigurd fant ut at han ville gjøre noe som kunne gi guttene noe annet å holde på med. Og når guttene spurte om ikke han kunne hjelpe dem med å starte speidertropp var saken avgjort. Søknaden ble sendt og 25.mai 1921 kom svaret som sa at 1. Vennesla Speidertropp var godkjent som medlem i forbundet. Samme kveld samlet Sigurd guttene på «Speidersletta» på Kuleberget og fortalte at de nå var ekte speidere.
De første patruljene var Tiger og Ørn, med 6-7 gutter i hver patrulje. Troppen kjøpte etterhvert telt og turene gikk til Skulebergåsen, Løyningssletta, Moseidvarden og Loland.
Du kan lese mye mer om historien vår i boka til Bjarne Grundetjern. Den kan kjøpes i Nettbutikken vår. Send oss en melding så bringer vi den til deg.