Troppen

Troppsmøte 8/10 flyttet

Hei, i programmet er det satt opp tur til Bjønnåsen.

Da småspeideren også har satt av tur til Bjønnåsen samme dag så har vi på grunn av trafikkavvikling måtte flytte møtet for troppen.

NYTT OPPMØTE STED FOR TROPPEN ER, KJÅVANN, Drivenesheia kl 18-20

Ta med Kompass de som har. Husk ved, sitteplate, lommelykt og evt noe bålmat.

beklager endringen

Speiderhilsen
Eivind