Troppen

Venneslamarsjen 8 september – Troppen

Alle speiderne i troppen (5-10 klasse) går på lørdag. Fremmøte på speiderhuset kl 14.00 startkontingent er kr 50 for speiderene.
Vi bruker ca 3 timer rundt løypa.

Søndag møter alle speiderne utenfor ungdomsskolen kl 08.30 for felles uttransportering til de postene vi skal bemanne.
Speiderene skal være patruljevis og vil bli fordelt mellom disse postene Stemtjønn, Rønninga, Utsikten, Start/mål og ved parkeringen.
Det kan bli litt justeringer hvis det er mangel på folk noen steder
Slutt tidspunktet vil variere mellom 13 og 15.30 avhengig av hvor de er.

Spørsmål, kontakt Eivind på tlf 47712598