Ukategorisert

St. Georgs dag 29/4 på Menighetshuset kl 11

Søndag 29. april skal vi markere St. Georgsdagen på Menighetshuset på Moseidmoen.
Alle som blir med må være på plass senest 1045. Kom gjerne tidligere. Vi går inn samlet i prosesjon.

 St. Georgsdagen er til minne om speidernes skytsengel.
På St.Georgsdagen skal vi alle fornye speiderløftet som vi inngikk da vi ble speidere:

 «Jeg lover etter beste evne, tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven»

 Når vi fornyer speiderløftet så vil en av lederne (Marianne) si løftet høyt, etterpå skal alle speiderne i kor gjenta speiderløftet sammen med Marianne, løftet vil også bli vist på storskjerm. Mens vi fornyer speiderløftet skal alle speiderne reise seg og bli stående ved plassen sin.

 Det er fint om alle foreldre forklarer dette for speiderne.

 Antrekk: Speiderskjorte
Oppmøte: senest 1045
Hvor: Menighetshuset Moseidmoen

 Håper vi ser så mange som mulig denne søndagen til markeringen og løftefornyelse i Menighetshuset.

 mvh
Geir Olav
Gruppeleder

 Hvem er St. Georg: (dere kan også lese om han i speiderboka)

 

Speidernes skytshelgen St. Georg.

 St. Georg var en romersk ridder, feltherre og kristen og levde på slutten av 200-tallet. Etter at han hadde vært med på å holde Palestina, hvor han møtte kristne og ble kristen selv, reiste han i retning Roma. Underveis kom han til byen Silena i Libya. Der var det en stor sjø med en fryktelig drage som ingen klarte å drepe. Dragen pleide å komme opp fra sjøen og puste gitige gasser inn i byen slik at både folk, dyr og grøde døde. Etterhvert sendte innbyggerne et dyr ned til sjøen daglig og lenket det til en påle så dragen kunne spise, og da lot dragen byen være i fred. Tilslutt ble det tomt for dyr i byen, og de hadde intet annet valg enn å trekke lodd blandt byens barn, og sende ett av dem om gangen ned til dragen. Til slutt hadde loddet falt på kongens eneste datter, prinsesse Sabra.

Kongen tryglet og bad, og bød hva som helst til den som våget å gå mot dragen, men ingen turde, og folket sa til ham at de hadde sendt sine barn, så nå var det hans tur. Prinsessen gikk så gråtende ned til sjøen der dragen pleide å komme. Da ridder Georg kom ridende forbi, så han prinsessen som satt ved sjøen og gråt og ventet på dragen. Han spurte hva som var galt, og prinsessen fortalte om dragen. Han bestemte seg straks for å hjelpe henne, selv om hun ba ham dra videre da han ikke ville ha noen sjanse mot dragen. Han gikk istedet ned på kne, og bad Gud om styrke og hjelp. Da dragen kom krypende opp av sjøen, såret han den først i halsen så den ble rasende av smerte. Hesten segnet om under Georg på grunn av dragens giftige ånde, og huden til Georg ble grå og føltes som pergament. Men Georg sprang av hesten, gikk mot dragen på ny, og klarte å kjøre lansen sin inn gjennom munnen som var eneste sted den ikke var pansret. Med et kraftig brøl veltet den over på siden og døde. Da det ble kjent i byen at Georg hadde drept dragen, kom kongen og ville belønne den tapre ridderen, men Georg ville ikke ha noe. I stedet fortalte han alle innbyggerne om Jesus. Etter at alle i byen hadde kommet til tro, Dro han videre. Han ble halshugget den 23. april år 304 i Lydda i Palestina, under Diocletian´s jakt på kristne.