Troppen

Venneslamarsjen for Troppen

Alle speiderne i troppen (5-10 klasse) går på lørdag. Fremmøte på ungdomskolen kl 14.00 startkontingent er kr 50 for speiderene. Vi bruker ca 3 timer rundt løypa.
Søndag møter alle speiderne i skolegården på ungdomskolen kl 08.30 for felles uttransportering til de postene vi skal bemanne.

Speiderene skal være patruljevis og vil bli fordelt slik:

– Grevling og Bjørn parkering sammen med Marianne(til hun må på jobb)
– Oter og aspiranter Rønninga sammen m Marius
– Ekorn  og Hjort Speiderhuset m Jon Inge
– Gaupe i Eikelandsdalen sammen m Heine
– Bever på Stemtjønn sammen m Eivind

Det kan bli litt justeringer hvis det er mangel på folk noen steder
Slutt tidspunktet vil variere mellom 13 og 15.30 avhengig av hvor de er.

Spørsmål, kontakt Eivind på tlf 47712598

 

mvh

Troppslederne