PÅMELDING VENNESLAMARSJEN

Posted Posted in Venneslamarsj

På grunn av COVID-19 har i år blitt nødt til å gjøre noen tiltak rundt marjsen. da vi har begrensinger på maks 200 deltakere har vi bestemt at vi kjører marsjen over 2 dager. Lørdag 12.september og Søndag 13.september. Vi oppfordrer folk til å benytte forhåndspåmelding for å minske tiden ved start område. Påmeldingen til […]